Pályázatok

Magyar Falu Program keretén belüli eszközbeszerzés

Magyar Falu Program Keretén belüli gépjárműbeszerzés

Belvízrendezés Sántoson - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00080

A Sántosi Művelődés Ház energetikai korszerűsítése

Tájékoztató közzététele a TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00007. számú projektről – Sántos projekt tag

 

Magyar Falu Program keretén belüli eszközbeszerzés

Sántos Községi Sport és Vidékfejlesztési Egyesület pályázott a Magyar Falu Program keretén belül eszközbeszerzésre, melyen 1999990 Ft-ot nyert /támogatás azonosítója:FCA-1-2021/3-001239-VAL/ . Sikeresen vásárolt egy önjáró fűnyíró traktort, amivel a sportpályát és annak környezetét karbantartja valamit az önkormányzat köztereit.

1.jpg

Magyar Falu Program Keretén belüli gépjárműbeszerzés

Zselic Gyöngye Vidékfejlesztési Egyesület pályázott a Magyar Falu Program Keretén belül gépjárműbeszerzésre, melyen 4999999Ft-ot nyert /támogatás azonosítója:FCA-1-2021/2-000536-VAL/. Sikeresen vásárolt egy Renault Master vegyeshasználatú gépjárművet, amivel segíti a rendezvények eszközeinek szállítását és az önkormányzat segítésére is lehet (pl.:szociális tűzifa kiszállítása).

2.jpg
 

Belvízrendezés Sántoson - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00080

 szechenyi plusz.jpg

A kedvezményezett neve: Sántos Községi Önkormányzat
A fejlesztés tárgya, célja: Belvízrendezés Sántoson
A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00080
A szerződött támogatás összege:144 841 650,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.09.28.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projektet Sántos Községi Önkormányzat a Somogy Megyei Önkormányzattal közös konzorciumban valósítja meg.

A fejlesztés megvalósításának célja a belterületre hullott csapadékvizek integrált szemléletű kezelése, a felesleges vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a község területén áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a település belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól való megóvása, helyben tartáson alapuló megközelítéssel. Természet alapú megoldásokra törekedve cél a környezet, talaj és vízvezető rétegek vízmegtartó képességének védelme és megerősítése.

A fejlesztés a csapadékvíz elvezetés tekintetében ezt a problémát kívánja orvosolni. A fejlesztés célja tehát egy olyan fenntartható és biztonsággal működtethető csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítása, amelynek jó karban tartása – a jelenlegitől eltérően – az idősebb korosztály számára nem kirekesztő és jövedelmükhöz képest aránytalan költséggel sem jár, aminek feladata ellátásához nem szükséges a lakosság részéről jelentős önerő hozzájárulás. A jelenlegi csapadékvíz elvezető rendszer heves, nagy hozamú esőzések alkalmával nem tudja feladatát ellátni, így ezen alkalmakkor a lakóépületek veszélybe kerülnek, és több alkalommal elöntések is történtek, amelyek elhárítása és a magántulajdonú ingatlanok rendbe tétele a tulajdonosokat terheli. Ezek a káresemények az alacsony jövedelemmel rendelkező idősebb korosztály számára aránytalanul magas költségekkel járnak. Sok esetben csupán az önkormányzat által biztosított szociális hozzájárulás igénybevételével képesek megfizetni ezeket a költségét. A jövedelemhez viszonyított káresemény okozta nem várt kiadások az idősebb korosztály számára esélyegyenlőségük sérülését okozza. A fejlesztés megvalósításával a káresemények mérséklése és megszűnése várható, ezzel együtt az idősebb korosztályra jellemző közszolgáltatáshoz való egyenlőtlen hozzáférés, valamint az esély egyenlőtlenség megszüntetésre kerül.

A projekt elsődleges célcsoportja a védendő területeken élő mintegy 108 fő, míg másodlagos célcsoportja a település teljes lakossága.

 

A Sántosi Művelődés Ház energetikai korszerűsítése

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00045
A projekt címe: A Sántosi Művelődés Ház energetikai korszerűsítése
Kedvezményezett: Sántos Községi Önkormányzat
Támogatási intenzítás: 100%
Támogatási összeg: 40.000.000 Ft
A projekt összköltsége: 40.000.000 Ft

Sántos Község Kaposvár Megyei Jogú Várostól 5 km-re a 66-os Kaposvár-Pécs összekötő főközlekedési út mellett fekszik. Lélekszáma meghaladja az 500 főt. A művelődési ház épülete a falu központjában van, építése az 1960-as évekre tehető.

A projekt megvalósítása szükséges egyrészt egy modernebb, korszerűbb környezet kialakítása, másrészt a fenntartási költségek csökkentése miatt. A projekt illeszkedik a pályázati kiíráshoz, mivel kedvező elbírálás és a szükséges forrás rendelkezésre állása estén egy olyan energetikai korszerűsítés kerül elvégzésre, amely csökkenti a fűtési és egyéb energiafelhasználási költséget, költséghatékonyabb lesz az épület fenntartása és minimálisra csökken a környezeti terhelés.

A művelődési ház épülete Sántos Községben a belterület 1/1 hrsz-on, természetben a 7479 Sántos, Fő u. 110. szám alatt van. Több mint 50 éves, hagyományos módon tömör téglából épített, cseréppel fedett. Fűtése jelenleg gázfűtéssel van megoldva. Az épületnek hőszigetelése nincs. A nyílászárók régiek, a hőtechnikai, mutatóknak nem felelnek meg.  

A felhívás szerinti pályázatban szereplő választott intézkedések energetikai szakember, a projektbe bevont mérnök és műszaki ellenőr Francz Ottó javaslatán alapul, aki fő célkitűzésnek a költséghatékonyabb épület üzemeltetés kialakítását tanácsolta.

A projekt műszaki tartalma:

-a külső határolószerkezetek szigetelése.
-külső nyílászárók cseréje.
-fűtéskorszerűsítés, elektromos padlófűtés kialakítása a kultúrházi részben.
-villanykazán beszerzése (4 kw) és radiátorok felszerelése a könyvtári részben.

Továbbá a fenti munkákkal kapcsolatos járulékos javítás, korszerűsítés elvégzése, akadálymentesítés.

Ütemezés: a pályázatban foglalt mérföldkövek szerint, várható befejezés 2020-ban.

A projekt végrehajtása:

-előkészítés, tervezés bevont szakember közreműködésével (Francz Ottó mérnök)
-projektmenedzsment megbízás alapján a Simonfai KÖH köztisztviselői által
-műszaki ellenőrzés bevont műszaki ellenőrrel
-kivitelezés árajánlatkérésben kiválasztott kivitelezővel

Üzemeltetés: Sántos Községi Önkormányzat végzi.

 top_3_2_1_16_so1_2019_00045_d_fekvo_vajojel_nelkuli.jpg

 


TOP Projekt Tájékoztató

Tájékoztató közzététele a TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00007. számú projektről – Sántos projekt tag

A kedvezményezett neve: CSOMA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Aprojekt címe: A Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése
Aszerződött támogatás összege: 57 606 779 Ft
Atámogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:  

A projekt egy rendkívül széles összefogásra épülő, társadalmilag támogatott projekt, amely keretében 23 egymással érintkező önkormányzat alkot konzorciumot. A projekt célja rendezvényeken keresztül végzett közösségfejlesztés, amely a térség identitását helyezi fókuszba. A projekt keretében a rendezvényekhez közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzés mellett képzéseken vesznek részt a településekről jogosultságot szerző személyek, valamint tanulmányúton vesznek részt a résztvevők delegáltjai. A projekt közvetlen célja egy nagy, pozitív visszhangot kiváltó, a résztvevő települések teljes lakosságát elérő, a helyi identitást kihangsúlyozó projekt lebonyolítása, míg a közvetett cél képzett szakemberekkel a fenntartási időszakot követően is a közösségfejlesztés fenntartása.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.01.
A projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00007