Pályázatok

Közösségi tér kialakítása Sántoson - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00107

Magyar Falu Program keretén belüli eszközbeszerzés

Magyar Falu Program Keretén belüli gépjárműbeszerzés

Belvízrendezés Sántoson - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00080

A Sántosi Művelődés Ház energetikai korszerűsítése

Tájékoztató közzététele a TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00007. számú projektről – Sántos projekt tag

 

Közösségi tér kialakítása Sántoson - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00107

A kedvezményezett neve: Sántos Községi Önkormányzat
A fejlesztés tárgya, célja: Közösségi tér kialakítása Sántoson
A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00107
A szerződött támogatás összege: 53 859 490,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.03.31.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

Építtető a tulajdonát képező ingatlanon lévő használaton kívüli sportöltözőt szeretné hasznosítani. A hasznosítás keretein belül az épületben lévő szauna nyújtott lehetőségek kihasználása mellett a jelenleg beépítetlen tetőtérben kialakításra kerülne egy kondicionáló terem a hozzá kapcsolódó vizesblokkal. A földszinten pedig a korábbi bírói öltöző és mosdó helyiségekből kialakításra kerül egy akadálymentes mosdó. Az épület tetőszerkezetét meg kell erősíteni. A korábbi kivitelezés során több helyen kimaradtak a rögzítő elemek, melyeket pótolni szükséges. A tetőfólia teljesen elöregedett, ezért a héjazatot és a tetőlécezést le kell bontani, majd az újra kell fóliázni, lécezni, ellenlécezni. Ezt követően az eredeti cserepet vissza lehet rakni héjazatként. A szauna pihenőtér kialakítása során a korábbi zuhanyzó fala elbontásra kerül. Így a kialakuló nagyobb pihenőtérben elhelyezhetővé válik egy merülő dézsa, és létesül két zuhany. Az akadálymentes használat érdekében a bejárati ajtók átalakítása szükséges. Belső burkolatok – hideg, meleg burkolat – elbontásra kerülnek. Aljzatkiegyenlítést követően felületre kent szigetelés kerül, majd hidegburkolatú helyiségekben greslap burkolat, meleg burkolatú helyiségekben vinyl burkolat kerül beépítésre. A vizes helyiségben lévő falburkolat is cserélésre kerül. A burkolatok a nedvességnek fokozottan kitett helyiségek esetén kent szigetelésre készülnek! A belső helyiségekben a felületképzés kerül felújításra a korábbi rétek lekaparását követően a felület alapozása, glettelés és festése valósul meg szilikátbázisú festékkel. A festési munkák megkezdése előtt a belső elektromos hálózat is átvezetékelésre kerül. Cserélve lesznek a kapcsolók és világító testek. Az elektromos munkák tekintetében az épület elektromos hálózata kiépítésre kerül. A tetőn helyezendő el a 6 kWp teljesítményű napelem rendszer, mely az épület fűtését az elektromos padlófűtésen keresztül biztosítja. Az ingatlan elektromos bekötését is fel kell újítani.

szpsantos.png

 

Magyar Falu Program keretén belüli eszközbeszerzés

Sántos Községi Sport és Vidékfejlesztési Egyesület pályázott a Magyar Falu Program keretén belül eszközbeszerzésre, melyen 1999990 Ft-ot nyert /támogatás azonosítója:FCA-1-2021/3-001239-VAL/ . Sikeresen vásárolt egy önjáró fűnyíró traktort, amivel a sportpályát és annak környezetét karbantartja valamit az önkormányzat köztereit.

1.jpg

Magyar Falu Program Keretén belüli gépjárműbeszerzés

Zselic Gyöngye Vidékfejlesztési Egyesület pályázott a Magyar Falu Program Keretén belül gépjárműbeszerzésre, melyen 4999999Ft-ot nyert /támogatás azonosítója:FCA-1-2021/2-000536-VAL/. Sikeresen vásárolt egy Renault Master vegyeshasználatú gépjárművet, amivel segíti a rendezvények eszközeinek szállítását és az önkormányzat segítésére is lehet (pl.:szociális tűzifa kiszállítása).

2.jpg
 

Belvízrendezés Sántoson - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00080

 szechenyi plusz.jpg

A kedvezményezett neve: Sántos Községi Önkormányzat
A fejlesztés tárgya, célja: Belvízrendezés Sántoson
A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00080
A szerződött támogatás összege:144 841 650,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.09.28.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projektet Sántos Községi Önkormányzat a Somogy Megyei Önkormányzattal közös konzorciumban valósítja meg.

A fejlesztés megvalósításának célja a belterületre hullott csapadékvizek integrált szemléletű kezelése, a felesleges vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a község területén áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a település belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól való megóvása, helyben tartáson alapuló megközelítéssel. Természet alapú megoldásokra törekedve cél a környezet, talaj és vízvezető rétegek vízmegtartó képességének védelme és megerősítése.

A fejlesztés a csapadékvíz elvezetés tekintetében ezt a problémát kívánja orvosolni. A fejlesztés célja tehát egy olyan fenntartható és biztonsággal működtethető csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítása, amelynek jó karban tartása – a jelenlegitől eltérően – az idősebb korosztály számára nem kirekesztő és jövedelmükhöz képest aránytalan költséggel sem jár, aminek feladata ellátásához nem szükséges a lakosság részéről jelentős önerő hozzájárulás. A jelenlegi csapadékvíz elvezető rendszer heves, nagy hozamú esőzések alkalmával nem tudja feladatát ellátni, így ezen alkalmakkor a lakóépületek veszélybe kerülnek, és több alkalommal elöntések is történtek, amelyek elhárítása és a magántulajdonú ingatlanok rendbe tétele a tulajdonosokat terheli. Ezek a káresemények az alacsony jövedelemmel rendelkező idősebb korosztály számára aránytalanul magas költségekkel járnak. Sok esetben csupán az önkormányzat által biztosított szociális hozzájárulás igénybevételével képesek megfizetni ezeket a költségét. A jövedelemhez viszonyított káresemény okozta nem várt kiadások az idősebb korosztály számára esélyegyenlőségük sérülését okozza. A fejlesztés megvalósításával a káresemények mérséklése és megszűnése várható, ezzel együtt az idősebb korosztályra jellemző közszolgáltatáshoz való egyenlőtlen hozzáférés, valamint az esély egyenlőtlenség megszüntetésre kerül.

A projekt elsődleges célcsoportja a védendő területeken élő mintegy 108 fő, míg másodlagos célcsoportja a település teljes lakossága.

 

A Sántosi Művelődés Ház energetikai korszerűsítése

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00045
A projekt címe: A Sántosi Művelődés Ház energetikai korszerűsítése
Kedvezményezett: Sántos Községi Önkormányzat
Támogatási intenzítás: 100%
Támogatási összeg: 40.000.000 Ft
A projekt összköltsége: 48.040.123 Ft

Sántos Község Kaposvár Megyei Jogú Várostól 5 km-re a 66-os Kaposvár-Pécs összekötő főközlekedési út mellett fekszik. Lélekszáma meghaladja az 500 főt. A művelődési ház épülete a falu központjában van, építése az 1960-as évekre tehető.

A projekt megvalósítása szükséges egyrészt egy modernebb, korszerűbb környezet kialakítása, másrészt a fenntartási költségek csökkentése miatt. A projekt illeszkedik a pályázati kiíráshoz, mivel kedvező elbírálás és a szükséges forrás rendelkezésre állása estén egy olyan energetikai korszerűsítés kerül elvégzésre, amely csökkenti a fűtési és egyéb energiafelhasználási költséget, költséghatékonyabb lesz az épület fenntartása és minimálisra csökken a környezeti terhelés.

A művelődési ház épülete Sántos Községben a belterület 1/1 hrsz-on, természetben a 7479 Sántos, Fő u. 110. szám alatt van. Több mint 50 éves, hagyományos módon tömör téglából épített, cseréppel fedett. Fűtése jelenleg gázfűtéssel van megoldva. Az épületnek hőszigetelése nincs. A nyílászárók régiek, a hőtechnikai, mutatóknak nem felelnek meg.  

A felhívás szerinti pályázatban szereplő választott intézkedések energetikai szakember, a projektbe bevont mérnök és műszaki ellenőr Francz Ottó javaslatán alapul, aki fő célkitűzésnek a költséghatékonyabb épület üzemeltetés kialakítását tanácsolta.

A projekt műszaki tartalma:

-a külső határolószerkezetek szigetelése.
-külső nyílászárók cseréje.
-fűtéskorszerűsítés, elektromos padlófűtés kialakítása a kultúrházi részben.
-villanykazán beszerzése (4 kw) és radiátorok felszerelése a könyvtári részben.                                                                                                                                              -napelemes rendszer telepítése.   

Továbbá a fenti munkákkal kapcsolatos járulékos javítás, korszerűsítés elvégzése, akadálymentesítés.

Ütemezés: a pályázatban foglalt mérföldkövek szerint, tényleges befejezés 2023.09.15.

A projekt végrehajtása:

-előkészítés, tervezés bevont szakember közreműködésével (Francz Ottó mérnök)
-projektmenedzsment megbízás alapján a Simonfai KÖH köztisztviselői által
-műszaki ellenőrzés bevont műszaki ellenőrrel
-kivitelezés árajánlatkérésben kiválasztott kivitelezővel

Üzemeltetés: Sántos Községi Önkormányzat végzi.

 top_3_2_1_16_so1_2019_00045_d_fekvo_vajojel_nelkuli.jpg

 


TOP Projekt Tájékoztató

Tájékoztató közzététele a TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00007. számú projektről – Sántos projekt tag

A kedvezményezett neve: CSOMA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Aprojekt címe: A Kaposvár környéki településeken élők helyi identitásának erősítése
Aszerződött támogatás összege: 57 606 779 Ft
Atámogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:  

A projekt egy rendkívül széles összefogásra épülő, társadalmilag támogatott projekt, amely keretében 23 egymással érintkező önkormányzat alkot konzorciumot. A projekt célja rendezvényeken keresztül végzett közösségfejlesztés, amely a térség identitását helyezi fókuszba. A projekt keretében a rendezvényekhez közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzés mellett képzéseken vesznek részt a településekről jogosultságot szerző személyek, valamint tanulmányúton vesznek részt a résztvevők delegáltjai. A projekt közvetlen célja egy nagy, pozitív visszhangot kiváltó, a résztvevő települések teljes lakosságát elérő, a helyi identitást kihangsúlyozó projekt lebonyolítása, míg a közvetett cél képzett szakemberekkel a fenntartási időszakot követően is a közösségfejlesztés fenntartása.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.02.19.
A projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00007