A Földművelésügyi Minisztérium 2017. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA (Zártkert)

A Földművelésügyi Minisztérium 2017. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására kiírt pályázatán (pályázat kódja: ZP-1-2017) Sántos Községi Önkormányzat 9.974.453 Ft pályázati támogatásban részesült

A projekt megvalósulási helyszínei: Sántos külterület 09/4 és… Continue reading

Sántosi Polgármesteri Hivatal és Szociális Gondozási Központ épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00013

infoblokk_kedv_final_CMYK_ ESZA

A projekt keretében Sántos Község Önkormányzatának tulajdonában álló Polgármesteri Hivatal és Szociális Gondozási Központ (7479 Sántos, Fő utca 112.. hrsz.: 2) energetikai korszerűsítése valósul meg. A jelenlegi projekt megvalósítása során önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek valósulnak meg.

A… Continue reading

Sántos belterületi vízrendezés TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00004

infoblokk_kedv_final_CMYK_ ESZA

A projekt megnevezése: Sántos belterületi vízrendezés TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00004

Pályázati kiírás megnevezése: TOP2.1.3-16-SO1   Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Projekt helyszíne (település): Sántos

Projekt tényleges összköltsége: 28.055.727,- Ft

Tényleges vissza nem térítendő támogatás: 28.055.727,- Ft

Támogatás intenzitás: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.12.13.

Megvalósítás tényleges… Continue reading