A Földművelésügyi Minisztérium 2017. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA (Zártkert)

A Földművelésügyi Minisztérium 2017. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására kiírt pályázatán (pályázat kódja: ZP-1-2017) Sántos Községi Önkormányzat 9.974.453 Ft pályázati támogatásban részesült

A projekt megvalósulási helyszínei: Sántos külterület 09/4 és 06. hrsz.

A projekt megvalósításának kezdete. 2018.10.29., a projekt befejezési időpontja: 2019.03.29.

A projekt keretében a Magyar utca folytatásaként a zárt kertekhez vezető 09/4 hrsz-ú szórt kőút felülete 638 fm hosszúságban kiegyenlítésre és profilírozásra került, a csapadékvíz elvezetésének javítása érdekében az útmenti árok iszapolásra került, a kitermelt iszap pedig elszállításra került. így az árok vízelvezető képessége jelentősen javult, amelynek eredményeképpen az esőzések által okozott állagromlások jelentősen javultak.

A vadak elszaporodása miatt jelentősen nőttek a vadkárok. ennek megakadályozására, illetve csökkentése érdekében a 06 hrsz-on 300 m hosszan vadkerítés került kialakításra 1,5 m-es magassággal környezetbarát keményfa oszlopokkal.