Sántos belterületi vízrendezés TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00004

infoblokk_kedv_final_CMYK_ ESZA

A projekt megnevezése: Sántos belterületi vízrendezés TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00004

Pályázati kiírás megnevezése: TOP2.1.3-16-SO1   Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Projekt helyszíne (település): Sántos

Projekt tényleges összköltsége: 28.055.727,- Ft

Tényleges vissza nem térítendő támogatás: 28.055.727,- Ft

Támogatás intenzitás: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.12.13.

Megvalósítás tényleges kezdete: 2018.06.15.

Megvalósítás tényleges befejezése: 2020.04.23.

 

Az elvégzett beavatkozások bemutatása:

 

A projekt keretében három részben történt beavatkozás a település vízelvezető rendszerébe.

 

Az S-4-0-0 – val jelzett árkon 107 fm hosszban az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

Az első lépésben az út alatti O100 lett kiiszapolva 17 fm hosszban.

A házak közötti árok profilozása kézi erővel. Az árok vonalvezetését a rendelkezésre álló sáv közepén alakítottuk ki. Az árkot először előre gyártott árokelemmel burkoltuk, majd a burkolat magasságát 1-1 mederlappal magasítottuk. A burkolat tetejét zárófoggal láttuk el.

Az árok rendszeres karbantartása miatt szükséges volt egy mederátkelő építése.

 

S-5-0-0 jelű árok 142 fm hosszban:

Az átereszek tisztításával kezdtük a munkákat. Az iszapolás után az árkot profiloztuk és a burkolat helyét kiszedtük. Az árok fenekét árokelemekből alakítottuk ki. A rézsűburkolat magasítását mederlapokból végeztük el. A burkolat tetejét beton lezárófoggal lezártuk.

 

Fő u. Nyugati útárok 890 fm hosszban:

Ezen a szakaszon a kapubejárókat el kellett bontani, mert a szintek és sok helyen az átmérők nem megfelelőek. Az árkot iszapoltuk és a kitermelt iszapot elszállíttattuk. A kapubejárókat O60 betoncsövekből kell újraépítettük és a tetejét bebetonoztuk.